தயாரிப்புகள்

காய்கறி உலர்த்தி

  • காய்கறி உலர்த்தி மையவிலக்கு சுழல் உலர்த்தி

    காய்கறி உலர்த்தி மையவிலக்கு சுழல் உலர்த்தி

    இது நீரிழப்பு, பேக்கேஜிங் மற்றும் பல்வேறு காய்கறிகளை சேமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.இது காய்கறிகளின் நீரிழப்புக்கான ஒரு சிறப்பு இயந்திரம்.இது உணவகங்கள், ஓய்வு உணவு, பல்பொருள் அங்காடிகள், உழவர் சந்தைகள், உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் மத்திய சமையலறைகளுக்கு ஏற்றது.