காணொளி

காணொளி

இறைச்சி மற்றும் காய்கறி செயலாக்க உபகரணங்கள்

இறைச்சி அறவை இயந்திரம்

தானியங்கி இறைச்சி பாட்டி உருவாக்கும் இயந்திரம்

சாலட் செயலாக்க வரி

காய்கறி உலர்த்தும் இயந்திரம்

தானியங்கி கூடை வாஷர் உலர்த்தும் துருப்பிடிக்காத எஃகு க்ரேட் வாஷிங் மெஷின்

சுகாதாரம் கிருமி நீக்கம் தானியங்கி பூட் வாஷர் மெஷின்